П Р О Т О К О Л № 32 засідання постійної комісії ради від 11 жовтня 2018 року

Присутні члени комісії:
Гугніна О.О., Янушкевич Т.В., Тимошенко В.В., Ковальова Л.П.
Відсутні члени комісії:
Юнак С.І., Пучка А.Д.