П Р О Т О К О Л № 33 засідання постійної комісії ради від 29 листопада 2018 року

Присутні члени комісії:

Гугніна О.О., Янушкевич Т.В., Тимошенко В.В., Ковальова Л.П.

 

Відсутні члени комісії:

Юнак С.І., Пучка А.Д.