П Р О Т О К О Л № 37 засідання постійної комісії ради “05” грудня 2019 року

Присутні члени комісії:

Гугніна О.О., Янушкевич Т.В., Тимошенко В.В.

 

Відсутні члени комісії:

Юнак С.І., Пучка А.Д.