П Р О Т О К О Л № 39 засідання постійної комісії ради від 11 лютого 2020

Присутні члени комісії:

Гугніна О.О., Янушкевич Т.В., Тимошенко В.В.

Відсутні члени комісії:

Юнак С.І., Пучка А.Д.