П Р О Т О К О Л № 13 засідання постійної комісії ради від 18 жовтня 2018 року

Присутні члени комісії: Козак Ю.І., Забара В.В., Боняк В.В., Бєльська А.Г. (телефонний зв’язок).