П Р О Т О К О Л № 16 засідання постійної комісії ради від 04 червня 2019 року

Присутні члени комісії: Козак Ю.І., Боняк В.В. (в онлайн режимі), Забара В.В. (в онлайн режимі)

Відсутні:  Бєльська А.Г., Якубовська О.В.