П Р О Т О К О Л № 23 засідання постійної комісії обласної ради від 18 жовтня 2018 року

Присутні члени комісії: Івахно А.Ю., Зубрій Д.О., Вакульчук К.О.,
Чабаненко М.М., Хазан П.В. , Волков В.П., Куцин В.С.
В режимі телекомунікаційного зв’язку Циркін І.М., Заворотній В.П.
Відсутні члени комісії: Коломоєць А.В., Темник Г.П., Герасимчук О.М.