П Р О Т О К О Л №11 засідання постійної комісії обласної ради від 16 листопада 2016 р.

Протокол