ПРОТОКОЛ № 62 засідання постійної комісії обласної ради від 09 серпня 2019 року

Присутні члени комісії: Погосян В.Е., Юревич Т.А., Мельникова О.В.,
Кравченко П.О., Смирнов А.О ( телеконференція)
Відсутні члени комісії:. Томчук О.В., Романенко В.І., Туровська І.Л.,
Бутківський В.В.