П Р О Т О К О Л № 1 засідання постійної комісії ради від 28 квітня 2016 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА VII СКЛИКАННЯ

Постійна комісія обласної ради з питань зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації

Присутні члени комісії:

Кужман О.М., Шовгеля О.М., Бєліков К.А., Єсаулов Г.О.

 

 

 

 

Відсутні члени комісії:  Воронін С.А.