П Р О Т О К О Л № 12 засідання постійної комісії ради від 19 жовтня 2018 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ

Постійна комісія обласної ради з питань зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації

Присутні члени комісії:

Кужман О.М. (телеконференція), Салащенко І.М, Єсаулов Г.О. (телеконференція), Хватова О.В., Воронін С.А (телеконференція), Шовгеля О.М. (телеконференція).

Відсутні члени комісії:  -