П Р О Т О К О Л № 14 засідання постійної комісії ради від 22 лютого 2019 року

Присутні члени комісії:

Кужман О.М., Воронін С.А., Салащенко І.М (телеконференція), Єсаулов Г.О. (телеконференція), Хватова О.В. (телеконференція), Шовгеля О.М. (телеконференція).

Відсутні члени комісії:  -