П Р О Т О К О Л № 16 засідання постійної комісії ради 23 березня 2020 року

Присутні члени комісії:

Кужман О.М. (телеконференція), Єсаулов Г.О. (телеконференція), Воронін С.А. (телеконференція), Салащенко І.М (телеконференція), Хватова О.В. (телеконференція), Шовгеля О.М. (телеконференція).

 

Відсутні члени комісії:  -