П Р О Т О К О Л № 2 засідання постійної комісії ради від 8 червня 2016 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІI CКЛИКАННЯ

Постійна комісія обласної ради з питань зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації

Присутні члени комісії:

Кужман О.М., Бєліков К.А., Воронін С.А., Єсаулов Г.О.

 

 

Відсутні члени комісії: Шовгеля О.М.