П Р О Т О К О Л № 9 засідання постійної комісії ради від 01 грудня 2017 року

Присутні члени комісії:

Кужман О.М., Салащенко І.М (телеконференція), Єсаулов Г.О., Хватова О.В. (телеконференція), Воронін С.А.

 

Відсутні члени комісії:  Шовгеля О.М.