П Р О Т О К О Л № 15 засідання постійної комісії ради від 21листопада 2017 року

Присутні: Сиченко В.В., Дацько Т.Ф., Прохоренко В.А., Щокін В.П., Юнкевич О.О.

Додаток до протоколу