П Р О Т О К О Л № 16 засідання постійної комісії ради від 28 листопада 2017 року

Присутні: Сиченко В.В., Дацько Т.Ф.; Щокін В.П. (в онлайн-режимі)

Відсутні: Прохоренко В.А., Юнкевич О.О.