П Р О Т О К О Л № 18 засідання постійної комісії ради 22 травня 2018 року

Присутні: Сиченко В.В., Дацько Т.Ф., Юнкевич О.О.

Відсутні: Прохоренко В.А., Щокін В.П.