П Р О Т О К О Л № 21 засідання постійної комісії ради від 11 жовтня 2018 року

Присутні: Сиченко В.В., Дацько Т.Ф., Юнкевич О.О., Щокін В.П.

Відсутні: Прохоренко В.А.