П Р О Т О К О Л № 27 засідання постійної комісії ради 24 березня 2020 року

Присутні: Сиченко В.В.;
В онлайн-режимі: Дацько Т.Ф., Ковальова Л.П., Юнкевич О.О.,
Коротюк К.Г.