П Р О Т О К О Л № 9 засідання постійної комісії ради від 21 березня 2017 року

Присутні: Сиченко В.В., Дацько Т.Ф., Юнкевич О.О.

Відсутні: Прохоренко В.А., Щокін В.П.