П Р О Т О К О Л № 1 засідання постійної комісії ради від 16 лютого 2016 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА VII СКЛИКАННЯ

Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я, дитинства та материнства

Присутні члени комісії:

Палош А.А., Солопов С.О., Мороз С.М., Іскендеров І.Р., Риженко С.А.

 

Відсутні члени комісії: Салащенко І.І., Єсаулов Г.О., Подоплєлова Н.Л., Ботвінов Р.Г.