П Р О Т О К О Л № 19 засідання постійної комісії обласної ради від 03 серпня 2017 року

 

Присутні члени комісії:

 

Палош А.А., Мороз С.М., Барсук О.М., Нестеренко Л.В., Мурашко К.В., Бєліков К.А., Солопов С.О., Іскендеров І.Р.

 

Відсутні члени комісії: Риженко С.А.