П Р О Т О К О Л № 25 засідання постійної комісії обласної ради від12 жовтня 2018 року

Присутні члени комісії:
 
Палош А.А., Солопов С.О., Мороз С.М., Нестеренко Л.В., Мурашко К.В., в онлайн режимі: Риженко С.А., Іскендеров І.Р.
 
Відсутній член комісії: Бєліков К.А., Барсук О.М.