П Р О Т О К О Л № 26 засідання постійної комісії обласної ради від 07 грудня 2018 року

Присутні члени комісії:

Палош А.А., Солопов С.О., Нестеренко Л.В., Мурашко К.В., Барсук О.М.,
Бєліков К.А., Іскендеров І.Р., в телефонному режимі: Мороз С.М.
Відсутній член комісії: Риженко С.А.