П Р О Т О К О Л № 27-2 засідання постійної комісії обласної ради від 08 серпня 2019 року

Присутні члени комісії:

Палош А.А., Солопов С.О., Мороз С.М., Нестеренко Л.В., Бєліков К.А., Іскендеров І.Р.

Відсутні члени комісії: Барсук О.М., Риженко С.А., Мурашко К.В.