П Р О Т О К О Л № 3 засідання постійної комісії ради від 13 квітня 2016 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА VII СКЛИКАННЯ

Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я, дитинства та материнства

Присутні члени комісії:

Палош А.А., Солопов С.О., Мороз С.М., Барсук О.М., Іскендеров І.Р., Мурашко К.В., Риженко С.А.

 

Відсутні члени комісії: Бутківський В.В., Подоплєлова Н.Л.