П Р О Т О К О Л № 17 засідання постійної комісії ради 08 жовтня 2020 року

Присутні члени комісії: Галаган Олександр Васильович,  Доценко Людмила Степанівна (в режимі телеконференції), Муксімов Андрій Олександрович (в режимі телеконференції).

Відсутні члени комісії: Рой Володимир Миколайович, Шевчик Дмитро Володимирович.