П Р О Т О К О Л № 5 засідання постійної комісії ради від 01 грудня 2016 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА VII СКЛИКАННЯ

Постійна комісія обласної ради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування

Присутні члени комісії:

Галаган Олександр Васильович, Доценко Людмила Степанівна, Бондар Ігор Вікторович

Відсутні члени комісії: Рой Володимир Миколайович, Шевчик Дмитро Володимирович