П Р О Т О К О Л № 9 засідання постійної комісії ради від 18 жовтня 2018 року

Присутні члени комісії:

Галаган Олександр Васильович, Доценко Людмила Степанівна, Бондар Ігор Вікторович

Відсутні члени комісії: Рой Володимир Миколайович, Шевчик Дмитро Володимирович