П Р О Т О К О Л № 18 засідання постійної комісії ради від 09 жовтня 2017 року

Присутні члени комісії:

_Бородін В.В., Гайворонський А.М., Антіпов В.М., Водолазький А.М.,.

Хорішко В.В,Пономарчук М.С.Бондарчук В.Г.

 

Відсутні члени комісії: Баладін С.В.,