П Р О Т О К О Л № 27 засідання постійної комісії ради 30 серпня 2018 року

Присутні члени комісії:

Бородін В.В., Гайворонський А.М., Антіпов В.М., Водолазький А.М.,

Бондарчук В.Г.

__________________________________________________________________

 

Відсутні члени комісії: Баладін С.В., Пономарчук М.С., ХорішкоВ.В