П Р О Т О К О Л № 28 засідання постійної комісії ради від 17 жовтня 2018 року

Присутні члени комісії:

_Бородін В.В., Гайворонський А.М., Антіпов В.М., Водолазький А.М.,

Бондарчук В.Г., Пономарчук М.С., ХорішкоВ.В.

 

Відсутні члени комісії: Баладін С.В