П Р О Т О К О Л № 30 засідання постійної комісії ради від 06 грудня 2018 року

Присутні члени комісії:

Бородін В.В., Бондарчук В.Г., Гайворонський А.М.,
Водолазький А.М., ХорішкоВ.В., Пономарчук М.С.,
Антіпов В.М.
Відсутні члени комісії:
Баландін С.В.