П Р О Т О К О Л № 31 засідання постійної комісії обласної ради від 09 січня 2019 року

Присутні члени комісії:

Бородін В.В.

Гайворонський А.М.

Бондарчук В.Г.

Антіпов В.М.

Водолазький О.М.

Баладін С.В.

Пономарчук М.С.

Хорішко В.В.

 

Відсутні члени комісії:

Баладін С.В.,

Пономарчук М.С.