П Р О Т О К О Л № 40 засідання постійної комісії ради від 05 грудня 2019 року

Присутні члени комісії:

Водолазький О.М., Гайворонський А.М., Затинацький А.І.,

Андрійченко О.Д., Пономарчук М.С., Запорожан І.М.

 

 

Відсутні члени комісії:

Баландін С.В.