П Р О Т О К О Л № 47 засідання постійної комісії ради 08 жовтня 2020 року

Присутні члени комісії: Водолазький О.М., Гайворонський А.М., Затинацький А.І., Пономарчук М.С., Запорожан М.І., Баландін С.В.

Відсутні члени комісії: Андрійченко О.Д.