П Р О Т О К О Л № 120 засідання постійної комісії обласної ради 08 жовтня 2020 року

Присутні члени комісії: Ніконоров А.В., Ульяхіна А.М., Саганович Д.В. (телеконференція), Ангурець О.В. (телеконференція), Войтов Г.О.,
Мазан Ю.В., Петросянц М.М. (телеконференція), Плахотнік О.О.,
Жадан Є.В. (телеконференція), Євтушенко В.О. (телеконференція),
Орлов С.О. (телеконференція).

Відсутні члени комісії: Удод Є.Г., Шамрицька Н.А.