П Р О Т О К О Л № 17 засідання постійної комісії обласної ради від 03 листопада 2016 року

Присутні члени комісії: Ніконоров А.В., Жадан Є.В., Буряк І.О. (телеконференція), Петросянц М.М., Плахотнік О.О., Войтов Г.О. (телеконференція), Мазан Ю.В. (телеконференція).