П Р О Т О К О Л № 44 засідання постійної комісії обласної ради від 29 вересня 2017 року

Присутні члени комісії: Ніконоров А.В., Ульяхіна А.М., Войтов Г.О., Петросянц М.М., Плахотнік О.О., Буряк І.О. (телеконференція), Жадан Є.В. (телеконференція), Мазан Ю.В. (телеконференція), Мартиненко Є.А. (телеконференція), Орлов С.О. (телеконференція), Саганович Д.В. (телеконференція).