П Р О Т О К О Л № 78 засідання постійної комісії обласної ради від 06 грудня 2018 року

Присутні члени комісії: Ніконоров А.В., Ульяхіна А.М., Саганович Д.В.,
Жадан Є.В., Ангурець О.В., Войтов Г.О., Орлов С.О., Петросянц М.М.,
Плахотнік О.О., Шамрицька Н.А.
Відсутні члени комісії: Удод Є.Г., Мазан Ю.В., Мартиненко Є.А.