П Р О Т О К О Л № 89 засідання постійної комісії обласної ради від 08 серпня 2019 року

Присутні члени комісії: Ніконоров А.В., Саганович Д.В.,
Ангурець О.В., Войтов Г.О., Мазан Ю.В., Мартиненко Є.А.,
Плахотнік О.О., Шамрицька Н.А., Ульяхіна А.М. (телеконференція),
Жадан Є.В. (телеконференція), Орлов С.О. (телеконференція).

Відсутні члени комісії: Петросянц М.М., Удод Є.Г.