П Р О Т О К О Л № 97 засідання постійної комісії обласної ради 05 грудня 2019 року

Присутні члени комісії: Ніконоров А.В., Ульяхіна А.М., Ангурець О.В.,
Євтушенко В.О., Жадан Є.В., Войтов Г.О., Петросянц М.М., Плахотнік О.О.,
Мазан Ю.В. (телеконференція), Шамрицька Н.А. (телеконференція),
Орлов С.О. (телеконференція).
Відсутні члени комісії: Саганович Д.В., Удод Є.Г.