П Р О Т О К О Л № 99 засідання постійної комісії обласної ради 19 грудня 2019 року

Присутні члени комісії: Ніконоров А.В., Ульяхіна А.М.,
Саганович Д.В., Ангурець О.В., Євтушенко В.О., Жадан Є.В.,
Петросянц М.М., Плахотнік О.О., Войтов Г.О. (телеконференція),
Мазан Ю.В. (телеконференція), Шамрицька Н.А. (телеконференція).
Відсутні члени комісії: Орлов С.О., Удод Є.Г.