П Р О Т О К О Л № 11 засідання постійної комісії ради від 19 жовтня 2018 року

Присутні члени комісії:

Захорольський О.І., Мисягін Ю.М., Доценко І.І.,

Відсутні члени комісії:

Адамський А.П. , Жук Д.А.