П Р О Т О К О Л № 17 засідання постійної комісії ради “27” березня 2020 року

Присутні члени комісії:

Захорольський О.І., Дорохін В.І.,  Доценко І.І.,

Відсутні члени комісії: Жук Д.А., Томчук О.В.