Новини

Оперативна інформація щодо погодних умов в області

MOSCOW REGION, RUSSIA - OCTOBER 6, 2019: Passengers by Domodedovo International Airport. Sergei Fadeichev/TASS

Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïàññàæèðû ó àýðîïîðòà Äîìîäåäîâî. Ñåðãåé Ôàäåè÷åâ/ÒÀÑÑ

В западних районах та центрі області йде сніг, температура становить близько  «-6 °C».

Автошляхи проїзні. Для їх розчистки зараз працює 93 одиниці спецтехніки. Окрім того, на завантаженні посипочних матеріалів задіяний 21 навантажувач.

Також за рішенням обласної комісії з надзвичайних ситуацій у разі зниження температури до «-10 °C» будуть розгорнуті стаціонарні пункти обігріву.

Вони будуть забезпечені продуктами харчування, одноразовим посудом, паливом та іншими предметами першої необхідності.

Також найближчі медичні заклади до цих пунктів обігріву готові надавати необхідну медичну допомогу постраждалим від несприятливих погодних умов.