П Р О Т О К О Л № 21 засідання постійної комісії від 04 грудня 2018 року

Присутні члени комісії: Андрійченко О.Д., Мороз О.І., Шинкевич В.Г.,
Астіон В.М., Бєлік В.М.
Відсутні члени комісії: Арсеєв Ю.М., Чередниченко О.Є.