П Р О Т О К О Л № 107 засідання постійної комісії обласної ради 26 березня 2020 року

Присутні члени комісії: Ніконоров А.В., Петросянц М.М.,
Ульяхіна А.М. (телеконференція), Войтов Г.О. (телеконференція),
Євтушенко В.О. (телеконференція), Жадан Є.В. (телеконференція),
Орлов С.О. (телеконференція), Плахотнік О.О. (телеконференція),
Саганович Д.В. (телеконференція), Ангурець О.В. (телеконференція),
Шамрицька Н.А. (телеконференція).
Відсутні члени комісії: Удод Є.Г., Мазан Ю.В.