Регіональні програми

ПЕРЕЛІК
регіональних цільових програм

(по напрямам)

Станом на  31 жовтня  2022 року

№ з/п Назва програми,
(рішення обласної ради, дата, №), замовник
Термін дії програми, роки Мета програми
(згідно відповідних рішень обласної ради)
Екологічні програми
1. Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області до 2022 року
(від 24.04.2003 №137-8/XXIV,
від 23.03.2007 №111-7/V,
від 15.03.2013 №410-18/VІ,
від 21.06.2013 №445-19/VI,
від 26.09.2014 №570-27/VI,
від 29.04.2015 №623-30/VI,
від 21.10.2015 №693-34/VI,
від 29.07.2016 №78-5/VII,
від 24.03.2017 №166-8/VII,
від 16.03.2018 №307-12/VII,
від 26.02.2021 №33-4/VIII)

Управління цивільного захисту облдержадміністрації
До 2022 Забезпечення можливості реального та ефективного функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з найменшими фінансовими витратами
2. Програма створення та використання матеріальних резервів

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

у Дніпропетровській області на 2023 – 2027 роки

(від 14.10.2022 № 215-13/VIII)

Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації

2023 – 2027 Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання

і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню;

Здійснення заходів щодо створення, оновлення запасів матеріальних цінностей у регіональному матеріальному резерві, призначених для невідкладного їх залучення у необхідних (визначених) обсягах у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

Забезпечення можливості реального та ефективного функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації з найменшими фінансовими витратами.

3. Регіональна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області на 2021 – 2025 роки
(від 26.02.2021 №27-4/VIII,

від 28.07.2022 № 195-12/VIII)
Управління цивільного захисту облдержадміністрації

2021-2025 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків
4. Регіональна Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних організмів на території Дніпропетровської області протягом 2012 – 2026 років
(від 23.03.2012 №259-12/VI,
від 15.03.2013 №420-18/VI,
від 08.11.2013 №485-21/VI,
від 21.10.2015 №693-34/VI)
Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації
2012-2026 Проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинного бур’яну – амброзії полинолистої на території Дніпропетровської області, зменшення кількості випадків захворювання на алергію серед населення, пов’язаних з цвітінням амброзії, підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, посилення уваги широких верств населення та громадськості до існуючої  проблеми шляхом популяризації знань та роз’яснень щодо шкідливості бур’яну-алергену, приведення в належний фітосанітарний, екологічний та естетичний стан території області, забезпечення контролю за виконанням заходів проти карантинного бур’яну підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами та громадянами
5. Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки
(від 21.10.2015 №680-34/VI,
від 15.06.2016 №57-4/VII,
від 02.12.2016 №132-7/VII,
від 24.03.2017 №174-8/VII,
від 14.07.2017 №198-9/VII,
від 11.10.2017 №241-10/VII,
від 01.12.2017 №282-11/VII,
від 16.03.2018 №316-12/VII,
від 16.03.2018 №317-12/VII,
від 22.06.2018 №357-13/VII,
від 19.10.2018 №380-14/VII,
від 07.12.2018 №410-15/VII,
від 07.12.2018 №411-15/VII,
від 22.02.2019 №452-16/VII,
від 22.02.2019 №451-16/VII,
від 16.08.2019 №476-17/VII,
від 25.10.2019 №510-18/VII,
від 13.12.2019 №544-20/VII,
від 14.02.2020 №561-21/VII,
від 27.03.2020 №583-22/VII,
від 05.06.2020 №604-23/VII,
від 26.02.2021 №32-4/VIII)

від 05.11.2021 No124-8/VIII

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

2016-2025 Створення екологічно безпечних та комфортних умов для життя населення Дніпропетровської області шляхом зменшення антропогенного навантаження й відновлення довкілля за рахунок упровадження інноваційних технологій виробництва, зменшення викидів парникових газів та підвищення рівня екологічної культури і свідомості суспільства
Розвиток реального сектору
(економічні програми)
6. Програма створення та ведення містобудівного кадастру  Дніпропетровської області на 2013 − 2022 роки
(від 15.03.2013 №421-18/VІ,
від 05.12.2014 №593-28/VI,
від 02.12.2016 №130-7/VII,
від 14.07.2017 №205-9/VII,
від 16.08.2019 №482-17/VII)
Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації
2013–2022 Розроблення та впровадження геоінформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру області, ефективне використання територій земельних ресурсів, забезпечення суб’єктів містобудівної та інвестиційної діяльності актуальною комплексною, достовірною інформацією, що має юридичну силу, про чинні на території Дніпропетровської області містобудівні регламенти, про містобудівну цінність різних територій, їх фактичний стан і використання, а також про зміни об’єктів нерухомості під час містобудівної та інвестиційної діяльності.
7. Програма термомодернізації об’єктів комунальної сфери у Дніпропетровській області
на 2015 – 2038 роки

(від 23.01.2015 №610-29/VI)
Дніпропетровська обласна рада

Управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації

 

2015–2038 Підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об’єктів комунального сектору шляхом зниження теплових витрат
8. Програма впровадження державної політики органами виконавчої влади у Дніпропетровській області
на 2016 – 2025 роки
(від 19.02.2016 №15-2/VII,
від 25.03.2016 №35-03/VII,
від 02.12.2016 №137-7/VII,
від 22.02.2019 №445-16/VII,
від 26.02.2021 №30-4/VIII

від 13.05.2022 №181-11/VIII,

від 14.10.2022 № 220-13/VIII)
Департамент фінансів облдержадміністрації

 

2016-2025 Поетапна побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і стабільної системи органів влади в сучасних умовах
9. Програма розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Дніпропетровської області на 2021 – 2025 роки
(від 26.02.2021 №26-4/VIII

Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації
Управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації
Департамент економічного розвитку облдержадміністрації

2021-2025 Сприяння формуванню позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області, нарощуванню експортного потенціалу, активізації роботи із залучення прямих іноземних інвестицій, грантової допомоги міжнародних фінансових організацій в економіку області з метою забезпечення позитивної динаміки соціально-економічного та культурного розвитку регіону тощо. Дотримання стратегічного курсу на європейську інтеграцію; забезпечення протокольних вимог щодо додержання загальноприйнятих міжнародних норм, правил, традицій організації офіційних заходів, удосконалення й оптимізації порядку проведення у Дніпропетровській області протокольних, церемоніальних та культурно-масових заходів на регіональному і міжрегіональному рівнях за участю голови облдержадміністрації, керівництва Дніпропетровської області; сприяння формуванню внутрішньополітичного іміджу регіону як засобу налагодження діалогу, зворотного зв’язку з населенням, залучення його у свою діяльність, підвищення рівня соціального самопочуття громадськості.

 

10. Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Дніпропетровській області на 2021 – 2022 роки
(від 26.02.2021 №25-4/VIII)

від 05.11.2021 No126-8/VIII)
Департамент економічного розвитку облдержадміністрації

2021-2022 Cприяння розвитку малого і середнього підприємництва, створення сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання малого і середнього підприємництва шляхом консолідації зусиль усіх заінтересованих сторін, що забезпечить соціально-економічний розвиток області та підвищить рівень життя населення
11. Програма

розвитку малого та середнього підприємництва

в Дніпропетровській області на роки

(від 14.10.2022 № 218-13/VIII)

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації

2023 – 2024 Створення сприятливих умов для відновлення й розвитку малого та середнього підприємництва, нових форм ведення бізнесу, підтримки підприємницьких ініціатив та орієнтації молоді на започаткування власного бізнесу.
12. Програма розвитку й підтримки сфери надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області на 2021 – 2023 роки
(від 26.02.2021 №24-4/VIII,

від 06.08.2021 № 102-7/VIII)
Департамент цифрової трансформації,
інформаційних технологій та електронного
урядування облдержадміністрації

2021-2023 Застосування комплексного підходу до визначення пріоритетних напрямів розвитку сфери надання адміністративних послуг, а також результативного виконання ключових завдань для створення належних умов із максимального наближення сервісу держави до кожного мешканця Дніпропетровщини

 

13. Регіональна програма створення
страхового фонду документації
Дніпропетровської області на 2021 –
2025 роки
(від 06.08.2021 No96-7/VIII
)
Управління цивільного захисту
облдержадміністрац
2021-2025 Забезпечення місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування,
юридичних осіб – постачальників
документації документами обласного
страхового фонду документації для
проведення будівельних, відбудовчих та
аварійно-відновлювальних робіт під час
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в
особливий період, збереження культурної
спадщини на випадок втрати або псування
оригіналу документа, а також для організації
виробництва продукції господарського
призначення
Соціальні програми
14. Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2024 року
(від 02.12.2016 №122-7/VII,
від 11.10.2017 №243-10/VII,
від 16.03.2018 №311-12/VII,
від 22.06.2018 №347-13/VII,
від 19.10.2018 №382-14/VII,
від 07.12.2018 №415-15/VII,
від 22.02.2019 №449-16/VII,
від 16.08.2019 №485-17/VII,
від 05.06.2020 №603-23/VII,
від 26.02.2021 №37-4/VIII)

від 06.08.2021 № 110-7/VIII
від 03.12.2021 No155-9/VIII)

Департамент молоді і спорту
облдержадміністрації
Департамент освіти і науки
облдержадміністра

 

 

До 2024 Створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, зокрема вдосконалення відповідного організаційного та нормативно-правового механізму, залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації, максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її у дусі олімпізму

 

15. Регіональна цільова соціальна
програма „Молодь Дніпропетровщини”
на 2022 – 2026 роки
(від 03.12.2021 No154-9/VIII,

від 28.07.2022 № 196-12/VIII)
Департамент молоді і спорту
облдержадміністрації

2022-2026 Cтворення можливостей для самореалізації та
розвитку потенціалу молоді області, її участі
та інтеграції у суспільне життя
16. Регіональна цільова соціальна
програма розвитку сімейної та
гендерної політики у
Дніпропетровській області на 2012 −
2022 роки
(від 03.02.2012 №241-11/VІ,
від 15.03.2013 №420-18/VI,
від 30.08.2013 №472-20/VІ,
від 19.02.2016 №19-2/VII,
від 24.03.2017 №169-8/VII,
від 14.07.2017 №206-9/VII,
від 16.03.2018 №312-12/VII,
від 07.12.2018 №412-15/VII

від 03.12.2021 No156-9/VIII)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

2012-2022 Забезпечення реалізації державної сімейної
та гендерної політики
17. Регіональна цільова соціальна програма

розвитку сімейної та гендерної політики у

Дніпропетровській області на 2023 − 2027 роки

(від 14.10.2022 № 217-13/VIII)

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації

2023 − 2027 Створення соціальних та економічних умов для належного функціонування та розвитку сім’ї як основи суспільства, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально спроможної, соціально благополучної сім’ї, забезпечення виконання сім’єю її основних функцій, а також утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
18. Регіональна соціальна програма
запобігання та протидії домашньому
насильству та насильству за ознакою
статі в Дніпропетровській області на період до 2025 року
(від 06.08.2021 No97-7/VIII,
від 05.11.2021 No134-8/VIII)
Департамент соціального захисту населення
облдержадмініст
До 2025 року Удосконалення механізму запобігання та
протидії домашньому насильству та
насильству за ознакою статі в умовах
децентралізації, а також підвищення ефективної взаємодії органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування,
громадськості

 

19. Регіональна цільова соціальна
програма „Освіта Дніпропетровщини
до 2024 року
(від 05.11.2021 No121-8/VIII)

Департамент освіти і науки
облдержадміністраці
До 2024 року Cтворення умов для розвитку особистості,
адаптації кожного громадянина до
суспільства, побудованого на знаннях та
активній участі у сферах соціального й
економічного життя області та держави
20. Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 2014 – 2025 роках
(від 27.12.2013 №507-23/VI,
від 05.12.2014 №596-28/VI,
від 21.10.2015 №686-34/VI,
від 25.03.2016 №34-03/VII,
від 29.07.2016 №75-5/VII,
від 16.03.2018 №315-12/VII,
від 16.08.2019 №484-17/VII

від 03.12.2021 No158-9/VIII,

від 28.07.2022 № 199-12/VIII)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

2014-2025 Забезпечення якісної організації оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, якісного медичного обслуговування і харчування, а також максимального стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
21. Обласна програма „Здоров’я населення Дніпропетровщини
на 2020 – 2024 роки”
(від 13.12.2019 №535-20/VII,
від 27.03.2020 №575-22/VII,
від 07.08.2020 №628-24/VII,
від 09.10.2020 №651-25/VII

від 05.11.2021 No135-8/VIII)
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

2020-2024 Поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань найбільш значущих у соціально-економічному та медико-демографічному плані класів і нозологічних форм хвороб

 

22. Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020 – 2024 роки
(від 13.12.2019 №534-20/VII,
від 27.03.2020  №574-22/VII,
від 05.06.2020 №601-23/VII,
від 23.12.2020 №17-3/VIII,
від 26.02.2021 №35-4/VIII,

від 06.08.2021№ 99-7/VIII,

від 05.11.2021 No133-8/VIII,

від 28.07.2022 № 201-12/VIII,

від 14.10.2022 № 219-13/VIII)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

2020-2024 Підвищення кількості та якості надання соціальних послуг, ефективності регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, забезпечення державних гарантій і впровадження нових механізмів посилення адресності надання послуг, підтримки ветеранів війни, соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій громадян

 

23. Програма зайнятості населення Дніпропетровської області на 2012 – 2022 роки
(від 23.11.2012 №353-16/VI,
від 15.03.2013 №420-18/VI,
від 08.11.2013 №486-21/VI,
від 22.06.2018 №351-13/VII

від 05.11.2021 No132-8/VII)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

 

2012-2022 Забезпечення державного регулювання ринку праці за допомогою правових, організаційних і економічних важелів для сприяння зайнятості населення, детінізації ринку праці, ефективного використання робочої сили та соціального захисту неконкурентоспроможних верств населення
24. Комплексна програма з соціальної підтримки, реабілітації учасників АТО/ООС, членів їхніх сімей у Дніпропетровській області на
2020 – 2022 роки
(від 27.03.2020 №570-22/VII)
Управління з питань учасників АТО облдержадміністрації
2020-2022 Підвищення кількості та якості надання послуг з соціальної підтримки, реабілітації, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя, впровадження нових механізмів надання послуг з підтримки учасників АТО/ООС, осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі в АТО/ООС, бійців-добровольців, членів сімей вищезазначених категорій осіб та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС Дніпропетровської області

 

25. Програма „Регіональний план реформування системи інституційного догляду та виховання дітей з одночасним розвитком послуг для дітей та сімей з дітьми в громадах Дніпропетровської області на 2020 – 2027 роки”
(від 05.06.2020 №600-23/VII,
від 26.02.2021 №38-4/VIII)
Cлужба у справах дітей облдержадміністрації

 

 

2020-2027 Формування на території Дніпропетровської області системи захисту дітей, здатної забезпечити право дитини на виховання в сім’ї або умовах, максимально наближених до сімейних, і мати доступ до якісних послуг відповідно до її індивідуальних потреб
26. Програма соціального захисту та підтримки дітей у Дніпропетровській області на 2021 – 2025 роки
(від 09.10.2020 No645-25/VII,
від 03.12.2021 No157-9/VIII)
Cлужба у справах дітей облдержадміністрації

 

 

2021-2025 Формування на території області системи захисту дітей, здатної забезпечити право дитини на виховання в сім’ї, створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини, запобігання соціальному сирітству
27. Регіональна комплексна програма профілактики залежностей

та їх соціальних наслідків серед дітей у Дніпропетровській області

на 2022 – 2026 роки

(від 28.07.2022  № 194-12/VIII)

Дніпропетровська обласна рада

 

2022 – 2026 Стабілізація та зниження рівня залежності від ПАР шляхом реалізації державної політики у сфері протидії алкоголізму, тютюнопалінню, наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зміцнення здоров’я дітей, а також проведення профілактичних заходів із метою зменшення негативних соціальних, економічних та інших наслідків, пов’язаних із вживанням ПАР не за медичним призначенням.
Науково-технічні програми
28. Регіональна програма інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2020 – 2022 роки
(від 25.10.2019 №506-18/VII,

від 06.08.2021№ 98-7/VIII)
Департамент цифрової трансформації,
інформаційних технологій та електронного
урядування облдержадміністрації

2020-2022 Забезпечення доступу громадян до процесів цифрового розвитку суспільства через упровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом модернізації системи публічного управління соціально-економічним розвитком регіону, розвитку інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав

 

 

29. Регіональна програма

інформатизації ,,Дніпропетровщина: цифрова трансформація”

на роки

(від 14.10.2022 № 216-13/VIII)

 

Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації

 

2023 – 2025 Забезпечення динамічного розвитку інформаційного суспільства, можливостей для задоволення інформаційних потреб та реалізації прав і свобод громадянина на основі своєчасної, достовірної, повної та прозорої інформації шляхом підвищення ефективності та результативності державного управління та місцевого самоврядування, забезпечення інформаційної, цифрової безпеки та кібербезпеки громадян, мінімізація людського фактора та корупційних ризиків в наданні публічних послуг, побудови, розвитку, інтеграції та використання сучасних електронно-комунікаційних мереж та систем, інформаційних ресурсів, інформаційних та цифрових технологій.
Правоохоронні програми
30. Регіональна Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до  2025 року
(від 25.03.2016 №30-03/VII,
від 24.03.2017 №168-8/VII,
від 14.07.2017 №204-9/VII,
від 16.03.2018 №308-12/VII,
від 07.12.2018 №418-15/VII,
від 22.02.2019 №453-16/VII,
від 16.08.2019 №477-17/VII,
від 25.10.2019 №509-18/VII,
від 13.12.2019 №539-20/VII,
від 27.03.2020 №576-22/VII,
від 05.06.2020 №606-23/VII,
від 09.10.2020 №652-25/VII,
від 26.02.2021 №34-4/VIII,
від 16.06.2021 №66-6/VIII,

від 06.08.2021№ 103-7/VIII,

від 13.05.2022 №173-11/VIII,

від 14.10.2022 № 221-13/VIII)
Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації

 

До 2025 Підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області шляхом здійснення заходів із профілактики правопорушень, протидії злочинності, усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, та поліпшення стану криміногенної ситуації в області
31. Програма територіальної оборони
Дніпропетровської області на 2022 рік
(від 16.02.2022 No170-10/VIII,
від 13.05.2022 No172-11/VIII,

від 14.10.2022 № 222-13/VIII)
Управління взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи
облдержадміністра

До 2022 Вдосконалення системи організації
територіальної оборони області, комплексне
здійснення заходів щодо: підготовки
особового складу підрозділів територіальної
оборони до охорони та оборони важливих
об’єктів і комунікацій, органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
органів військового управління, боротьби з
диверсійними та іншими незаконно
створеними збройними формуваннями;
матеріально-технічного забезпечення потреб
особового складу підрозділів територіальної
оборони при проведенні занять, тренувань та
навчань
Національно-культурні програми
32. Програма підвищення правової освіти та політичної культури населення для забезпечення участі громадськості в формуванні та реалізації державної політики в Дніпропетровській області на 2002 – 2023 роки
(від 14.06.2002 №38-2/ХХІV,
від 23.03.2007 №115-7/V,
від 25.09.2008 №430-16/V,
від 10.06.2009 №557-19/V,
від 27.12.2011 №223-10/VІ,
від 21.06.2013 №445-19/VI,
від 30.08.2013 №479-20/VІ,
від 08.11.2013 №487-21/VI
,
від 02.12.2016 №129-7/VII,
від 14.07.2017 №197-9/VII,
від 01.12.2017 №283-11/VII,
від 16.03.2018 №309-12/VII,
від 07.12.2018 №416-15/VII,
від 27.03.2020 №580-22/VII,
від 26.02.2021 №39-4/VIII,

від 06.08.2021 № 105-7/VIII,

від 05.11.2021 № 129-8/ VIII,

від 03.12.2021 № 159-9/VIII,

від 28.07.2022 № 197-12/VIII)
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

2002-2023 Підвищення правової освіти та політичної культури населення області, забезпечення прозорості й відкритості діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
33. Програма розвитку Українського козацтва в Дніпропетровській області на 2008 – 2025 роки
(від 23.05.2008 №413-15/V,
від 25.03.2011 №85-5/VI,
від 21.12.2012 №387-17/VI,
від 21.06.2013 №445-19/VI,
від 11.10.2017 №247-10/VII,
від 07.12.2018 №417-15/VII,
від 13.12.2019 №542-20/VII,
від 26.02.2021 №41-4/VIII

від 06.08.2021 № 108-7/VIII )
Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації

 

2008-2025 Відродження і розвиток історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій і цінностей Українського козацтва, виховання у громадян національної свідомості, поваги до історії України, консолідації українського народу, збереження історико-культурної спадщини
34. Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 – 2025 роки
(від 02.12.2016 №121-7/VII,
від 14.07.2017 №202-9/VII,
від 01.12.2017 №286-11/VII,
від 22.06.2018 №348-13/VII,
від 07.12.2018 №420-15/VII,
від 16.08.2019 №474-17/VII,
від 26.02.2021 №36-4/VIII,

від 06.08.2021 № 107-7/VIII)
Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації

2017-2025 Cтворення економічних та організаційних умов для подальшого збереження і розвитку культурно-мистецької сфери області

 

35. Програма розвитку туризму у Дніпропетровській області на 2014 – 2025 роки
(від 20.06.2014 №532-26/VI,
від 29.07.2016 №76-5/VII,
від 14.07.2017 №203-9/VII,
від 11.10.2017 №246-10/VII,
від 01.12.2017 №285-11/VII,
від 07.12.2018 №419-15/VII,

від 06.08.2021 № 109-7/VIII)
Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації

2014-2025 Формування виняткового і різноманітного туристичного продукту регіону, просування його на внутрішньому та міжнародному ринках шляхом рекламно-інформаційної кампанії, розвиток туристичної інфраструктури належного рівня
36. Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області
на 2017 – 2023 роки
(від 02.12.2016 №126-7/VII,
від 27.03.2020 №581-22/VII,
від 26.02.2021 №40-4/VIII,

від 05.11.2021 № 130-8/VIII,

від 03.12.2021 № 160-9/VIII,

від 28.07.2022 № 198-12/VIII)
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

2017-2023 Забезпечення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства в Дніпропетровській області, участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, вдосконалення механізмів та практики ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства

 

37. Програма збереження та розвитку об’єктів культурної та природної спадщини, елементів нематеріальної культурної спадщини, розташованих на території Дніпропетровської області, на 2014 – 2025 роки
(від 31.01.2014 №524-25/VI,
від 05.12.2014 №594-28/VI,
від 21.10.2015 №693-34/VI,
від 11.10.2017 №244-10/VII,
від 27.03.2020 №578-22/VII)
Дніпропетровська обласна рада
2014-2025 Програма є документом, що визначає стратегію виявлення, розвитку, охорони, популяризації і забезпечення життєздатності, цілісності та автентичності об’єктів культурної та природної спадщини, елементів нематеріальної культурної спадщини Дніпропетровщини на 2014 – 2025 роки, забезпечення належного рівня їх збереження та використання в суспільному житті, удосконалення ведення обліку, створення більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної та природної спадщини, розвитку міжрегіонального, міжнародного співробітництв
38. Програма з розвитку інформаційно-комунікативної сфери Дніпропетровської області на 2021 – 2025 роки
(від 26.02.2021 №28-4/VIII,

від 06.08.2021 № 106-7/VIII

від 05.11.2021 № 131-8/VIII)
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

2021-2025 Забезпечення реалізації можливості громадян отримувати повну, достовірну, об’єктивну інформацію про події у регіоні, поліпшення комунікації між мешканцями Дніпропетровської області й органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, забезпечення відкритості та прозорості їх діяльності, підвищення рівня взаємодії органів державної влади з громадськістю через засоби масової інформації

 

39. Програма розвитку та функціонування
української мови як державної в усіх
сферах суспільного життя у
Дніпропетровській області на 2022 –
2030 роки
(від 03.12.2021 No153-9/VIII)
Управління культури, туризму,
національностей і релігій обласної
державної адміністраці
2022-2030 Забезпечення додержання конституційних
гарантій щодо всебічного розвитку та
функціонування української мови як
державної в усіх сферах суспільного життя на
території області, посилення її консолідуючої
ролі в українському суспільстві як засобу
зміцнення державної єдності, підвищення її
ролі в забезпеченні територіальної цілісності
та національної безпеки України, підтримки
розвитку національної культури
Інші програми
40. Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012–2026 роки
(від 27.12.2011 №225-10/VІ,
від 17.08.2012 №313-14/VI,
від 21.12.2012 №384-17/VI,
від 15.03.2013 №420-18/VI,
від 20.06.2014 №536-26/VI,
від 23.01.2015 №612-29/VI,
від 29.04.2015 №625-30/VI,
від 27.05.2015 №642-31/VI,
від 15.07.2015 №655-32/VI,
від 28.10.2016 №97-6/VII,
від 24.03.2017 №171-8/VII,
від 14.07.2017 №196-9/VII,
від 11.10.2017 №239-10/VII,
від 22.06.2018 №353-13/VII,
від 19.10.2018 №377-14/VII,
від 22.02.2019 №455-16/VII,
від 16.08.2019 №481-17/VII,
від 13.12.2019 №543-20/VII,
від 27.03.2020 №579-22/VII,
від 07.08.2020 №627-24/VII,

від 06.08.2021№ 100-7/VIII

від 05.11.2021 № 125-8/VIII)
Дніпропетровська обласна рада

 

2012–2026 Створення належних умов для роботи органів місцевого самоврядування різних рівнів у Дніпропетровській області, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до політичних і соціально-економічних змін у державі та сприяння поліпшенню ефективності їх роботи в цілому

 

41. Регіональна міжгалузева Програма щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам), що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, на 2013 – 2023 роки
(від 21.06.2013 №438-19/VI,
від 30.08.2013 №473-20/VІ,
від 08.11.2013 №484-21/VI,
від 27.12.2013 №508-23/VI,
від 20.06.2014 №543-26/VI,
від 05.12.2014 №591-28/VI,
від 29.04.2015 №622-30/VІ,
від 21.10.2015 №687-34/VI,
від 29.07.2016 №87-5/VII,
від 28.10.2016 №96-6/VII,
від 02.12.2016 №147-7/VII,
від 24.03.2017 №167-8/VII,
від 14.07.2017 №194-9/VII,
від 11.10.2017 №233-10/VII,
від 01.12.2017 №277-11/VII,
від 22.06.2018 №354-13/VII,
від 07.12.2018 №408-15/VII,
від 27.03.2020 №582-22/VII,
від 07.08.2020 №625-24/VII,
від 16.06.2021 №65-6/VIII

від 13.05.2022 №180-11/VIII)

Дніпропетровська обласна рада

2013–2023 Фінансова підтримка функціонування комунальних підприємств (установ) для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних та безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності області та сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств (установ)
42. Бюджетна програма “Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпропетровською обласною радою” на 2018 –2023 роки
(від 19.10.2018 №374-14/VII)
Дніпропетровська обласна рада
2018-2023 Забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів про стягнення коштів з обласного бюджету, боржником за якими є обласна рада
43. Антикорупційна програма Дніпропетровської обласної ради на 2021 – 2023 роки

від 26.02.2021 № 52-4/VIII,

від 16.06.2021 № 67-6/VIII

від 05.11.2021 № 128-8/VIII

 

2021-2023 Створення в обласній раді ефективної системи запобігання корупції у всіх сферах її діяльності, подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності обласної ради, виховання антикорупційної правосвідомості, доброчесності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради.
Програми, термін дії яких закінчився та знаходяться на контролі
44. Цільова програма підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Дніпропетровській області
(
від 25.09.2008 №428-16/V)
Управління з питань підготовки до чемпіонату Європи 2012 року з футболу облдержадміністрації
(ліквідовано)
До 2012 Створення соціальних, економічних та організаційних умов для успішного проведення в регіоні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
45. Програма розвитку малого підприємництва у Дніпропетровській області на 2011–2012 роки
(від 30.12.2010 №47-4/VI)
Управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації
(ліквідовано)
2011-2012 Створення належних умов для реалізації конституційного права мешканців області на підприємницьку діяльність, підвищення добробуту громадян Дніпропетровщини шляхом розвитку малого і середнього бізнесу та сприяння насиченню регіонального ринку високоякісними товарами й послугами від діяльності підприємництва, а також спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадських об’єднань підприємців, установ ринкової інфраструктури на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, та формування і впровадження ефективної державно-громадської системи підтримки й захисту підприємництва
46. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дніпропетровської області на 2010–2014 роки
(від 14.05.2010 №708-24/V,
від 03.02.2012 №242-11/VI,
від 15.03.2013 №420-18/VI,
від 20.06.2014 №540-26/VI)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації
2010-2014 Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів
47. Регіональна програма „Ліси Дніпропетровщини” на 2011–2015 роки
(від 29.04.2011 №109-6/VI,
від 15.03.2013 №420-18/VI,
від 30.08.2013 №471-20/VІ,
від 21.10.2015 №689-34/VI)
Департамент промисловості облдержадміністрації
2011-2015 Реалізація державної політики у сфері лісового господарства з метою забезпечення розширеного відтворення лісових ресурсів, підвищення екологічного й економічного потенціалів лісів, ефективного контролю за їх охороною, захистом і використанням.
48. Регіональна програма захисту прав споживачів у Дніпропетровській області на 2011–2015 роки
(від 24.06.2011 №134-7/VI,
від 21.06.2013 №445-19/VI,
від 20.06.2014 №537-26/VI)
Департамент агропромислового комплексу, розвитку сільських територій та ринкового середовища облдержадміністрації (ліквідовано)
2011–2015 Забезпечення сприянню захисту прав споживачів, високого рівня захисту законних прав і інтересів громадян як споживачів, у тому числі щодо придбання та споживання якісних та безпечних товарів, робіт (послуг)
49. Регіональна програма розвитку телерадіоінформаційного простору Дніпропетровської області на 2004–2017 роки
(від 30.01.2004 №305-13/XXIV,
від 04.12.2007 №307-13/V,
від 23.05.2008 №389-15/V,
від 25.09.2008 №429-16/V,
від 06.08.2010 №739-26/V,
від 23.11.2012 №355-16/VІ,
від 21.06.2013 №445-19/VI)
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
2004-2017 Збільшення в телерадіоінформаційному просторі області частки передач телерадіоорганізацій, що творять і поширюють місцевий масово-інформаційний продукт, забезпечують створення та поширення суспільно значимих економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, художніх, навчальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та юнацтва
50. Програма економічної підтримки районних, міських та міськрайонних газет, районного, міського, міськрайонного телерадіомовлення Дніпропетровської області
(від 26.06.2001 №372-16/XXIII,
від 19.03.2002 №536-22/XXIII,
від 23.03.2007 №113-7/V,
від 23.05.2008 №390-15/V,
від 30.12.2010 №40-4/VI,
від 03.02.2012 №244-11/VI,
від 21.06.2013 №445-19/VI,
від 28.10.2016 №102-6/VII,
від 02.12.2016 №133-7/VII,
від 01.12.2017 №284-11/VII,
від 16.03.2018 №310-12/VII)
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

До 2018 Підтримка розвитку засобів масової інформації, реалізація максимально широкого доступу жителів області до місцевих інформаційних джерел, удосконалення роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики, поліпшення якості й об’єктивності матеріалів, дослідження заінтересованості журналістів і суспільства щодо діяльності місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, забезпечення відкритості влади та права журналістів на свободу слова,  зворотного зв’язку між громадськістю та владою
51. Програма інтенсифікації розвитку малого та середнього підприємництва у Дніпропетровській області на 2018 – 2020 роки
(від 01.12.2017 №276-11/VII)
Дніпропетровська обласна рада
2018-2020 Cтворення належних умов для інтенсифікації розвитку малого та середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку області, пріоритетних галузей економіки, забезпечення стабільного функціонування малого і середнього підприємництва завдяки спільним діям місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, національних та міжнародних фінансових установ, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадськості щодо консолідації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, виробничого та наукового потенціалу.
52. Програма розвитку й підтримки сфери надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області
на 2018 – 2020 роки.
(від 22.06.2018 №344-13/VII)
Департамент економічного розвитку облдержадміністрації

 

 

2018-2020 Застосування комплексного підходу до визначення пріоритетних напрямів розвитку сфери надання адміністративних послуг, а також результативного виконання ключових завдань для створення

належних умов з максимального наближення сервісу держави до кожного мешканця Дніпропетровщини

 

53. Програма підтримки агропромислового комплексу Дніпропетровської області у 2017 – 2021 роках
(від 02.12.2016 №120-7/VII,
від 19.10.2018 №376-14/VII)
Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації
2017-2021 Гарантування продовольчої безпеки області, доступності харчових продуктів для населення, що відповідають вимогам стандартів якості, в обсягах, не нижчих за раціональні норми споживання, необхідні для активного, здорового способу життя

 

54. Регіональна цільова соціальна програма “Молодь Дніпропетровщини”
на 2012 – 2021 роки
(від 03.02.2012 №239-11/VІ,
від 19.10.2012 №339-15/VI,
від 15.03.2013 №420-18/VI,
від 30.08.2013 №468-20/VІ,
від 25.03.2016 №32-03/VII,
від 28.10.2016 №100-6/VII,
від 02.12.2016 №131-7/VII,
від 14.07.2017 №201-9/VII,
від 11.10.2017 №242-10/VII,
від 01.12.2017 №281-11/VII,
від 07.12.2018 №413-15/VII)
Департамент молоді і спорту облдержадміністрації
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
Дніпропетровська обласна рада
2012-2021 Створення сприятливих соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення й самореалізації молоді, розв’язання її нагальних проблем
55. Регіональна цільова соціальна програма “Освіта Дніпропетровщини до 2021 року”
(від 21.12.2012 №389-17/VI,
від 15.03.2013 №406-18/VI,
від 21.06.2013 №445-19/VI,
від 19.02.2016 №17-2/VII,
від 28.10.2016 №99-6/VII,
від 14.07.2017 №207-9/VII,
від 11.10.2017 №245-10/VII,
від 01.12.2017 №280-11/VII,
від 22.06.2018 №349-13/VII,
від 19.10.2018 №378-14/VII,
від 07.12.2018 №414-15/VII,
від 22.02.2019 №450-16/VII,
від 13.12.2019 №538-20/VII,
від 05.06.2020 №602-23/VII,
від 09.10.2020 №649-25/VII)
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
До 2021 року Створення умов для розвитку особистості, адаптації кожного громадянина до суспільства, побудованого на знаннях та активній участі у сферах соціального й економічного життя області та держави
56. Регіональна цільова Програма патріотичного виховання населення Дніпропетровщини на 2017 – 2021 роки
(від 02.12.2016 №123-7/VII,
від 01.12.2017 №291-11/VII,
від 07.08.2020 №629-24/VII)
Дніпропетровська обласна рада
Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації
Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

2017-2021 Cприяння реалізації державної та регіональної політики в системі патріотичного виховання населення Дніпропетровщини, спрямованої на виховання любові до України, усвідомлення громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, формування патріотичного світогляду громадян, активної державницької позиції, мотивації до військово-спортивної загартованості, готовності до захисту Вітчизни, забезпечення системної взаємодії з громадськістю у питаннях, пов’язаних з патріотичним вихованням населення, розширення ролі і можливостей громадських об’єднань, сприяння духовно-моральній єдності суспільства
57. Програма сприяння громадянській активності у розвитку територій на 2012–2026 роки
(від 27.12.2011 №226-10/VІ,
від 23.03.2012 №261-12/VІ,
від 15.03.2013 №409-18/VІ,
від 21.06.2013 №444-19/VI,
від 26.09.2014 №565-27/VI,
від 05.12.2014 №595-28/VI,
від 27.05.2015 №643-31/VI,
від 14.08.2015 №677-33/VI,
від 28.10.2016 №98-6/VII,
від 24.03.2017 №172-8/VII,
від 16.08.2019 №480-17/VII

від 28.07.2022 № 200-12/VIII)
Дніпропетровська обласна рада

2012–2026 Cприяння розвитку органів самоорганізації населення та ОСББ у Дніпропетровській області шляхом створення належних умов для самоорганізації населення, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових соціально-економічних умов та сприяння збільшенню ефективності їх роботи в цілому, забезпечення процесу демократизації та розвитку цінностей громадянського суспільства, поліпшення умов для самостійного вирішення територіальною громадою питань місцевого значення
58. Програма сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області
на 2018 – 2021 роки
(від 16.03.2018 №329-12/VII,
від 16.08.2019 №486-17/VII)
Дніпропетровська обласна рада

 

2018-2021 Підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, підвищення ефективності управління майном, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, та створення єдиного автоматизованого обліку та управління об’єктами нерухомого майна Дніпропетровської області