Регіональні програми

ПЕРЕЛІК
регіональних цільових програм, які діють в Дніпропетровській області

Станом на 21 червня 2024 року

№ з/п

Назва програми,
(рішення обласної ради про затвердження, дата, №)

Зміни до програми
(рішення обласної ради, дата, №)

Рік закінчення терміну дії програми

Замовник,
Профільна постійна комісія обласної ради

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОГРАМИ

1. Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області на 2023 – 2027 роки
(від 14.10.2022 №215-13/VIIІ)
від 03.02.2023 №261-15/VIII,
від 28.04.2023 №283-16/VIII,
від 08.12.2023 №341-18/VIII

2027

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності

2. Регіональна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області на 2021 – 2025 роки
(від 26.02.2021 №27-4/VIII)
від 28.07.2022 №195-12/VIII,
від 03.02.2023 №260-15/VIII,
від 28.04.2023 №278-16/VIII,
від 28.07.2023 №315-17/VIII,
від 08.12.2023 №342-18/VIII
від 13.03.2024 №383-19/VIII
від 21.06.2024 №404-20/VIII
2025 Департамент цивільного захисту облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності

3. Регіональна Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних організмів на території Дніпропетровської області протягом 2012 – 2026 років
(від 23.03.2012 №259-12/VI)
від 15.03.2013 №420-18/VI,
від 08.11.2013 №485-21/VI,
від 21.10.2015 №693-34/VI,
від 25.11.2022 №243-14/VIII
2026 Департамент економічного розвитку облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань агропромислового комплексу та соціального розвитку села

4. Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки
(від 21.10.2015 №680-34/VI)
від 15.06.2016 №57-4/VII,
від 02.12.2016 №132-7/VII,
від 24.03.2017 №174-8/VII,
від 14.07.2017 №198-9/VII,
від 11.10.2017 №241-10/VII,
від 01.12.2017 №282-11/VII,
від 16.03.2018 №316-12/VII,
від 16.03.2018 №317-12/VII,
від 22.06.2018 №357-13/VII,
від 19.10.2018 №380-14/VII,
від 07.12.2018 №410-15/VII,
від 07.12.2018 №411-15/VII,
від 22.02.2019 №452-16/VII,
від 22.02.2019 №451-16/VII,
від 16.08.2019 №476-17/VII,
від 25.10.2019 №510-18/VII,
від 13.12.2019 №544-20/VII,
від 14.02.2020 №561-21/VII,
від 27.03.2020 №583-22/VII,
від 05.06.2020 №604-23/VII,
від 26.02.2021 №32-4/VIII,
від 05.11.2021 №124-8/VIII,
від 28.04.2023 №280-16/VIII,
від 08.12.2023 №350-18/VIII
2025 Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань екології та енергозбереження

ЕКОНОМІЧНІ ПРОГРАМИ

5. Програма створення та ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013 − 2027 роки
(від 15.03.2013 №421-18/VІ)
від 05.12.2014 №593-28/VI,
від 02.12.2016 №130-7/VII,
від 14.07.2017 №205-9/VII,
від 16.08.2019 №482-17/VII,
від 03.02.2023 №263-15/VIII
2027 Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку та благоустрою

6. Програма термомодернізації об’єктів комунальної сфери у Дніпропетровській області на 2015 – 2038 роки
(від 23.01.2015 №610-29/VI)
Відсутні 2038 Дніпропетровська обласна рада

Профільна постійна комісія обласної ради з питань екології та енергозбереження

7. Програма впровадження державної політики органами виконавчої влади у Дніпропетровській області на 2016 – 2025 роки
(від 19.02.2016 №15-2/VII)
від 25.03.2016 №35-03/VII,
від 02.12.2016 №137-7/VII,
від 22.02.2019 №445-16/VII,
від 26.02.2021 №30-4/VIII,
від 13.05.2022 №181-11/VIII,
від 14.10.2022 №220-13/VIII,
від 28.04.2023 №273-16/VIII,
від 08.12.2023 №351-18/VIII
від 13.03.2024 №387-19/VIII
2025 Департамент фінансів облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів

8. Програма розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Дніпропетровської області на 2021 – 2025 роки
(від 26.02.2021 №26-4/VIII)
Відсутні 2025 Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань культури та духовності

9. Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Дніпропетровській області на 2023 – 2024 роки
(від 14.10.2022 №218-13/VIII)
Відсутні 2024 Департамент економічного розвитку облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань діяльності комунальних підприємств та підприємництва

10. Програма розвитку й підтримки сфери надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області на 2024 – 2026 роки
(
від 08.12.2023 №336-18/VIII)
Відсутні 2026 Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань діяльності комунальних підприємств та підприємництва

11. Регіональна програма створення страхового фонду документації Дніпропетровської області на 2021 – 2025 роки
(від 06.08.2021 №96-7/VIII)
від 28.04.2023 №283-16/VIII 2025 Департамент цивільного захисту облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності

СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ

12. Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2024 року
(від 02.12.2016 №122-7/VII)
від 11.10.2017 №243-10/VII,
від 16.03.2018 №311-12/VII,
від 22.06.2018 №347-13/VII,
від 19.10.2018 №382-14/VII,
від 07.12.2018 №415-15/VII,
від 22.02.2019 №449-16/VII,
від 16.08.2019 №485-17/VII,
від 05.06.2020 №603-23/VII,
від 26.02.2021 №37-4/VIII,
від 06.08.2021 №110-7/VIII,
від 03.12.2021 №155-9/VIII
від 13.03.2024 №385-19/VIII
від 21.06.2024 №406-20/VIII
2024 Департамент молоді і спорту облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань сім’ї, молоді та спорту

13. Регіональна цільова соціальна програма „Молодь Дніпропетровщини” на 2022 – 2026 роки
(від 03.12.2021 №154-9/VIII)
від 28.07.2022 №196-12/VIII,
від 25.11.2022 №241-14/VIII
від 13.03.2024 №386-19/VIII
від 21.06.2024 №407-20/VIII
2026 Департамент молоді і спорту облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань сім’ї, молоді та спорту

14. Регіональна цільова соціальна програма розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2023 – 2027 роки
(від 14.10.2022 №217-13/VIII)
від 21.06.2024 №408-20/VIII 2027 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань науки, освіти, соціальної політики та праці

15. Регіональна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в Дніпропетровській області на період до 2025 року
(від 06.08.2021 №97-7/VIII)
від 05.11.2021 №134-8/VIII 2025 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань науки, освіти, соціальної політики та праці

16. Регіональна цільова соціальна програма „Освіта Дніпропетровщини до 2024 року
(від 05.11.2021 №121-8/VIII)
від 28.04.2023 №281-16/VIII,
від 28.07.2023 №314-17/VIII,
від 08.12.2023 №347-18/VIII
2024 Департамент освіти і науки облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань науки, освіти, соціальної політики та праці

17. Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 2014 – 2025 роках
(від 27.12.2013 №507-23/VI)
від 05.12.2014 №596-28/VI,
від 21.10.2015 №686-34/VI,
від 25.03.2016 №34-03/VII,
від 29.07.2016 №75-5/VII,
від 16.03.2018 №315-12/VII,
від 16.08.2019 №484-17/VII,
від 03.12.2021 №158-9/VIII,
від 28.07.2022 №199-12/VIII,
від 28.04.2023 №277-16/VIII,
від 28.07.2023 №313-17/VIII
2025 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань науки, освіти, соціальної політики та праці

18. Обласна програма „Здоров’я населення Дніпропетровщини  на 2020 – 2024 роки”
(від 13.12.2019 №535-20/VII)
від 27.03.2020 №575-22/VII,
від 07.08.2020 №628-24/VII,
від 09.10.2020 №651-25/VII,
від 05.11.2021 №135-8/VIII,
від 25.11.2022 №242-14/VIII,
від 08.12.2023 №349-18/VIII
2024 Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я, дитинства та материнства

19. Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020 – 2024 роки
(від 13.12.2019 №534-20/VII)
від 27.03.2020 №574-22/VII,
від 05.06.2020 №601-23/VII,
від 23.12.2020 №17-3/VIII,
від 26.02.2021 №35-4/VIII,
від 06.08.2021 №99-7/VIII,
від 05.11.2021 №133-8/VIII,
від 28.07.2022 №201-12/VIII,
від 14.10.2022 №219-13/VIII,
від 03.02.2023 №258-15/VIII,
від 28.04.2023 №276-16/VIII,
від 28.07.2023 №312-17/VIII,
від 08.12.2023 №348-18/VIII
2024 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань науки, освіти, соціальної політики та праці

20. Комплексна програма з соціальної підтримки, реабілітації осіб, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, та членів їхніх сімей у Дніпропетровській області на 2020 – 2025 роки
(від 27.03.2020 №570-22/VII)
від 25.11.2022 №240-14/VIII
від 13.03.2024 №384-19/VIII
2025 Управління з питань учасників АТО облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради у справах ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та дітей війни

21. Програма „Регіональний план реформування системи інституційного догляду та виховання дітей з одночасним розвитком послуг для дітей та сімей з дітьми в громадах Дніпропетровської області на 2020 – 2027 роки”
(від 05.06.2020 №600-23/VII)
від 26.02.2021 №38-4/VIII 2027 Cлужба у справах дітей облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань науки, освіти, соціальної політики та праці

22. Програма соціального захисту та підтримки дітей у Дніпропетровській області на 2021 – 2025 роки
(від 09.10.2020 №645-25/VII)
від 03.12.2021 №157-9/VIII 2025 Cлужба у справах дітей облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань науки, освіти, соціальної політики та праці

23. Регіональна комплексна програма профілактики залежностей та їх соціальних наслідків серед дітей у Дніпропетровській області на 2022 – 2026 роки
(
від 28.07.2022 №194-12/VIII)
від 25.11.2022 №244-14/VIII 2026 Дніпропетровська обласна рада

Профільна постійна комісія обласної ради з питань сім’ї, молоді та спорту

24. Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області на 2023 – 2025 роки
(від 28.07.2023 №299-17/VIII)
від 21.06.2024 №405-20/VIII 2025 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань науки, освіти, соціальної політики та праці

25. Регіональна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2025 року в Дніпропетровській області
(від 28.07.2023 №309-17/VIII)
Відсутні 2025 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань науки, освіти, соціальної політики та праці

26. Комплексна програма підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України Дніпропетровської області на 2024 – 2028 роки
(від 21.06.2024 №394-20/VIII)
Відсутні 2028 Управління з питань ветеранів облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради у справах ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та дітей війни

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРОГРАМИ

27. Регіональна програма інформатизації ,,Дніпропетровщина: цифрова трансформація” на 2023 – 2025 роки
(від 14.10.2022 №216-13/VIII)
від 13.03.2024 №388-19/VIII 2025 Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку та благоустрою

ПРАВООХОРОННІ ПРОГРАМИ

28. Регіональна Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року
(від 25.03.2016 №30-03/VII)
від 24.03.2017 №168-8/VII,
від 14.07.2017 №204-9/VII,
від 16.03.2018 №308-12/VII,
від 07.12.2018 №418-15/VII,
від 22.02.2019 №453-16/VII,
від 16.08.2019 №477-17/VII,
від 25.10.2019 №509-18/VII,
від 13.12.2019 №539-20/VII,
від 27.03.2020 №576-22/VII,
від 05.06.2020 №606-23/VII,
від 09.10.2020 №652-25/VII,
від 26.02.2021 №34-4/VIII,
від 16.06.2021 №66-6/VIII,
від 06.08.2021 №103-7/VIII,
від 13.05.2022 №173-11/VIII,
від 14.10.2022 №221-13/VIII,
від 03.02.2023 №259-15/VIII,
від 28.04.2023 №283-16/VIII,
від 28.07.2023 №298-17/VIII,
від 08.12.2023 №340-18/VIII
від 13.03.2024 №382-19/VIII
від 21.06.2024 №403-20/VIII
2025 Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності

29. Програма територіальної оборони Дніпропетровської області та забезпечення заходів мобілізації на 2022 – 2024 роки
(від 16.02.2022 №170-10/VIII)
від 13.05.2022 №172-11/VIII,
від 14.10.2022 №222-13/VIII,
від 25.11.2022 №239-14/VIII,
від 03.02.2023 №262-15/VIII,
від 28.04.2023 №283-16/VIII,
від 28.04.2023 №297-17/VIII,
від 08.12.2023 №339-18/VIII
від 13.03.2024 №381-19/VIII
від 21.06.2024 №402-20/VIII
  Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПРОГРАМИ

30. Програма розвитку Українського козацтва в Дніпропетровській області на 2008 – 2025 роки
(від 23.05.2008 №413-15/V)
від 25.03.2011 №85-5/VI,
від 21.12.2012 №387-17/VI,
від 21.06.2013 №445-19/VI,
від 11.10.2017 №247-10/VII,
від 07.12.2018 №417-15/VII,
від 13.12.2019 №542-20/VII,
від 26.02.2021 №41-4/VIII,
від 06.08.2021 №108-7/VIII
2025 Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань культури та духовності

31. Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 – 2025 роки
(від 02.12.2016 №121-7/VII)
від 14.07.2017 №202-9/VII,
від 01.12.2017 №286-11/VII,
від 22.06.2018 №348-13/VII,
від 07.12.2018 №420-15/VII,
від 16.08.2019 №474-17/VII,
від 26.02.2021 №36-4/VIII,
від 06.08.2021 №107-7/VIII
2025 Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань культури та духовності

32. Програма розвитку туризму у Дніпропетровській області на 2014 – 2025 роки
(від 20.06.2014 №532-26/VI)
від 29.07.2016 №76-5/VII,
від 14.07.2017 №203-9/VII,
від 11.10.2017 №246-10/VII,
від 01.12.2017 №285-11/VII,
від 07.12.2018 №419-15/VII,
від 06.08.2021 №109-7/VIII
2025 Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань культури та духовності

33. Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017 – 2026 роки
(від 02.12.2016 №126-7/VII)
від 27.03.2020 №581-22/VII,
від 26.02.2021 №40-4/VIII,
від 05.11.2021 №130-8/VIII,
від 03.12.2021 №160-9/VIII,
від 28.07.2022 №198-12/VIII,
від 28.07.2023 №316-17/VIII
від 21.06.2024 №410-20/VIII
2026 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань зв’язків з об’єднаннями громадян і ЗМІ

34. Програма збереження та розвитку об’єктів культурної та природної спадщини, елементів нематеріальної культурної спадщини, розташованих на території Дніпропетровської області, на 2014 – 2025 роки
(від 31.01.2014 №524-25/VI)
від 05.12.2014 №594-28/VI,
від 21.10.2015 №693-34/VI,
від 11.10.2017 №244-10/VII,
від 27.03.2020 №578-22/VII
2025 Дніпропетровська обласна рада

Профільна постійна комісія обласної ради з питань культури та духовності

35. Програма з розвитку інформаційно-комунікативної сфери Дніпропетровської області на 2021 – 2025 роки
(від 26.02.2021 №28-4/VIII)
від 06.08.2021 №106-7/VIII,
від 05.11.2021 №131-8/VIII
2025 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань зв’язків з об’єднаннями громадян і ЗМІ

36. Програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Дніпропетровській області на 2022 – 2030 роки
(від 03.12.2021 №153-9/VIII)
Відсутні 2030 Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань культури та духовності

37. Регіональна цільова соціальна програма національно — патріотичного виховання на 2023 – 2027 роки
(від 25.11.2022 №236-14/VIII)
від 21.06.2024 №409-20/VIII 2027 Департамент молоді і спорту облдержадміністрації

Профільна постійна комісія обласної ради з питань сім’ї, молоді та спорту

ІНШІ ПРОГРАМИ

38. Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012–2026 роки
(від 27.12.2011 №225-10/VІ)
від 17.08.2012 №313-14/VI,
від 21.12.2012 №384-17/VI,
від 15.03.2013 №420-18/VI,
від 20.06.2014 №536-26/VI,
від 23.01.2015 №612-29/VI,
від 29.04.2015 №625-30/VI,
від 27.05.2015 №642-31/VI,
від 15.07.2015 №655-32/VI,
від 28.10.2016 №97-6/VII,
від 24.03.2017 №171-8/VII,
від 14.07.2017 №196-9/VII,
від 11.10.2017 №239-10/VII,
від 22.06.2018 №353-13/VII,
від 19.10.2018 №377-14/VII,
від 22.02.2019 №455-16/VII,
від 16.08.2019 №481-17/VII,
від 13.12.2019 №543-20/VII,
від 27.03.2020 №579-22/VII,
від 07.08.2020 №627-24/VII,
від 06.08.2021 №100-7/VIII,
від 05.11.2021 №125-8/VIII,
від 08.12.2023 №338-18/VIII
2026 Дніпропетровська обласна рада

Профільна постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської етики, діяльності рад, розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою

39. Регіональна міжгалузева Програма щодо надання підтримки комунальних підприємств (установ), що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, на 2013 – 2028 роки
(від 21.06.2013 №438-19/VI)
від 30.08.2013 №473-20/VІ,
від 08.11.2013 №484-21/VI,
від 27.12.2013 №508-23/VI,
від 20.06.2014 №543-26/VI,
від 05.12.2014 №591-28/VI,
від 29.04.2015 №622-30/VІ,
від 21.10.2015 №687-34/VI,
від 29.07.2016 №87-5/VII,
від 28.10.2016 №96-6/VII,
від 02.12.2016 №147-7/VII,
від 24.03.2017 №167-8/VII,
від 14.07.2017 №194-9/VII,
від 11.10.2017 №233-10/VII,
від 01.12.2017 №277-11/VII,
від 22.06.2018 №354-13/VII,
від 07.12.2018 №408-15/VII,
від 27.03.2020 №582-22/VII,
від 07.08.2020 №625-24/VII,
від 16.06.2021 №65-6/VIII,
від 13.05.2022 №180-11/VIII,
від 03.02.2023 №257-15/VIII,
від 08.12.2023 №346-18/VIII
від 21.06.2024 №401-20/VIII
2028 Дніпропетровська обласна рада

Профільна постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів

40. Бюджетна програма “Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпропетровською обласною радою” на 2018 –2028 роки
(від 19.10.2018 №374-14/VII)
від 08.12.2023 №345-18/VIII 2028 Дніпропетровська обласна рада

Профільна постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів

41. Програма сприяння громадянській активності у розвитку територій на 2012 – 2026 роки
(від 27.12.2011 №226-10/VІ)
від 23.03.2012 №261-12/VІ,
від 15.03.2013 №409-18/VІ,
від 21.06.2013 №444-19/VI,
від 26.09.2014 №565-27/VI,
від 05.12.2014 №595-28/VI,
від 27.05.2015 №643-31/VI,
від 14.08.2015 №677-33/VI,
від 28.10.2016 №98-6/VII,
від 24.03.2017 №172-8/VII,
від 16.08.2019 №480-17/VII,
від 28.07.2022 №200-12/VIII
2026 Дніпропетровська обласна рада

Профільна постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів

42. Антикорупційна програма Дніпропетровської обласної ради на 2024 − 2026 роки
(
від 08.12.2023 №337-18/VIII)
Відсутні 2026 Дніпропетровська обласна рада

Профільна постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності

ПРОГРАМИ, ТЕРМІН ДІЇ ЯКИХ ЗАКІНЧИВСЯ

1. Цільова програма підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Дніпропетровській області
(
від 25.09.2008 №428-16/V)
Відсутні 2012 Управління з питань підготовки до чемпіонату Європи 2012 року з футболу облдержадміністрації (ліквідовано)

Профільна постійна комісія обласної ради з питань сім’ї, молоді та спорту